STYRELSER

UNGDOMSSTYRELSEN

Ungdomsstyrelsen representerar all verksamhet i föreningen och sammanträder fyra gånger per år och medverkar även på årsmötet. Ungdomsstyrelsen sammanträder för att diskutera
verksamhet, budget och andra för tiden relevanta ärenden kopplat till föreningens verksamhet. Ungdomsstyrelsen har mandat att styra samtlig verksamhet i föreningen, förutsatt att det följer tecknade stadgar och avtal. I ungdomsstyrelsen ingår två personal och minst fyra ungdomar. Utmaningen för ungdomsstyrelsen är att tillsammans driva en organisation, diskutera vilka verksamheter som behöver utvecklas, vilka projektförfrågningar som ligger rätt i tiden och är tilltalande för unga i Djurö och Stavsnäs.

Anastasia Åberg

Widhar Wiidh

Jennifer Sundberg

Alex Alanko

Jim Ekvall

William Dawrin

VUXENSTYRELSEN

Vuxenstyrelsen sammanträder fyra gånger per år och medverkar även på föreningens årsmöte. Vuxenstyrelsen sammanträder för att tillgodogöra sig information angående driften i föreningen. Utifrån delgiven information är det vuxenstyrelsen som ansvarar att föreningen följer stadgar och tecknade avtal.

Ordförande

Mia Waldenstedt

Ledamot

Maud Kempe

Kassör

Anna Dittlau

Ledamot

Stella Mörfelt

Sekreterare

Mia Åberg

Wilmer Hansson

VALBEREDNING & REVISOR

Valberedning

Upoma Sen

Valberedning

Upoma Sen

Valberedning

Alex Alanko

Revisor

Lena Håkansson