MENTAL COACHING


Under våren 2022 bedrev Anki Carlberg mental coaching på Fyrhuset i samarbete med föreningen. Projektet gick igenom metoder för att utveckla sitt självledarskap och antog ett främjande förhållningssätt till individen och dennes förmågor.